Contact
Cine suntem
Cariera
Presa
Scrisori de garantie
Credite
Factoring
Scontare
Servicii Escrow
Definitii si Termeni Uzuali
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii & Cookie Policy
ANPC
___________
___________
___________
Platforma Sol
Intrebari Frecvente
Capidava Financial este o marca inregistrata
Capidava Financial - Scrisori de Garantie, Credite
Capidava Financial - Credite, Scrisori de Garantie Capidava Financial - Credite, Scrisori de Garantie
@ 2022 Capidava - Toate drepturile rezervate.
PRODUSE
DESPRE NOI
RESURSE
Cetatea de apărare a Afacerii tale
  | Luni - Vineri: 09.00 - 16.00
Definitii si termeni uzuali

In intelegerea definitiilor de mai jos, urmatorii termeni sunt explicati astfel :
Societate de Garantare / Garant / Emitent al Scrisorii de Garantare   -   Capidava Financial
Beneficiar     -  poate fi beneficiar organizatorul unei licitatii, cumparatorul unor produse si / sau servicii etc.
Contractant   -  in relatia cu Societatea de Garantare / Garantul , contractant este numita partea ce apeleaza la serviciile Garantului.
                   -  in relatia cu tertii contractantul mai poate fi numit, in functie de specificul contractului  si  Participant la licitatie/ Executant/ Vanzator / Cumparator .
Garantia de participare la licitatie – importanta si utilizare

           O garantie de participare la licitatie este foarte importanta, deoarece de cele mai multe ori unele contracte din domeniul constructiilor, sau furnizarea de bunuri si servicii, din sectorul public  si privat se acorda prin licitatie. Regulile si conditiile pentru aceste proceduri de licitatii constau in necesitatea de a oferi o garantie de catre cei ce vor doresc sa liciteze. Aceasta garantie poate avea o valoare de 1 – 10 % din valoarea intregului proiect. Totodata, aceste garantii sunt cele ce sunt prevazute cu o plata la cerere in cazul in care organizatorul licitatiei va solicita acest lucru. Scopul unei garantii de participare la licitatie este acela de a asigura organizatorul licitatiei, ca ofertantul nu isi va retrage sau modifica oferta inainte ca licitatia sa fie finalizata. Ofertantul trebuie sa accepte si sa semneze contractul pentru licitatia la care a participat, mai ales in situatiile in care acesta a castigat licitatia. In cazul in care nu se va intampla acest lucru, iar ofertantul nu va dori sa semneze contractul, atunci organizatorul licitatiei va avea posibilitatea sa ceara societatii garante acea garantie.

          Totodata, printre regulele unei garantii de acest tip, se mai cere si ca licitatorii sa furnizeze o garantie de buna executie/ de performanta / performance bond , pentru un interval determinat de timp dupa adjudecare. In aceste conditii, garantia de participare la licitatii este cea care poate fi insotita si de o scrisoare de intentie angajanta de la o societate de garantare. 
         Beneficiarul ( organizatorul licitatiei ) acestor garantii va avea dreptul de a solicita plata garantiei in cazul in care licitatorul nu isi va indeplini obligatiile pe care le avea odata cu participarea la o licitatie. Despagubirile din acest punct de vedere constau de fapt, intr-o suma de bani platita de catre licitator, ca o compensatie pentru timpul si banii pierduti odata cu organizarea unei licitatii a carei finalizare nu a mai avut loc, daca ofertantul a restras oferta, sau a refuzat sa semneze contractul.

         Despre aceste garantii de participare la licitatii, mai putem adauga ca de cele mai multe ori au o data fixa de expirare, care corespunde de asemenea cu data de adjudecare. Insa, exista de asemenea si unele situatii in care perioada de valabilitate poate fi extinsa. Totodata, aceasta scrisoare de garantie devine nula in cazul in care contractul este castigat si semnat de catre un alt licitator. Pe continentul european, aceste garantii de participare la licitatii sunt de multe ori inlocuite cu scrisorile de angajament, sau cu cele de intentia angajanta. In aceste conditii, societatea de garantare este cea care isi va lua angajamentul irevocabil de a emite o garantie de performanta in concordanta cu cerintele si documentatia de la licitatie.

         
Garantia de buna executie / de performanta / performance bond

        Garantia de buna executie  este instrumentul de garantare solicitat companiilor care semneaza un contract de achizitie publica 0 copaniilor  care au castigat o licitate. Garantia de buna executie este o garantie iediat ulterioara garantiei de participare la licitatie.
Aceasta garantie reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de Garant , in numele Contractantului privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri in limita sumei garantate, in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

       Beneficiarul contractului are astfel la dispozitie o garantie certa care il protejeaza fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de Contractant  prin contract ,  pe toata perioada derularii acestuia.
Beneficiarul are dreptul de a cere despagubiri de la Garant in baza scrisorii de garantie de buna executie pana la limita sumei garantate dar nu mai mult decat limita prejudiciului creat in cazul executarii defectuoase a obligatiilor asumate de Contractant. Conditia prealabila emiterii unei pretentii de despagubire este ca Beneficiarul sa fi instiintat Contractantul cu privire la obligatiile contractuale neonorate si termenul de remediere a acestora.

          In cazul contractelor de achizitie publica, Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului aceasta incluzand atat perioada de executie cat si perioada de notificare a defectelor.
De regula, perioada maxima de garantare este de 60 de luni.


Garantia de mentenanta / Garantia de intretinere / Maintenance bond

           Garantia de buna executie pentru perioada de notificare a defectelor ( garantia de intretinere si mentenanta – maintenance bond ) vine in completarea Garantiei de buna executie si acopera perioada de intretinere post executie, daca aceasta perioada a fost prevazuta in contractul initial.
Scopul Garantiei de Buna Executie aferenta perioadei de notificare a defectelor ( Garantia de Mentenanta / Maintenance Bond ) este de a garanta Beneficiarului ca Contractantul/Executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea contractului sau si  isi va indeplini toate obligatiile contractuale ce deriva din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

          Garantia de mentenanta se poate incheia odata ce contractul a fost executat si nu mai devreme de semnarea procesului-verbal de predare-primire intre executant si beneficiar. Ca o regula garantia de mentenanta se incheie pentru perioada de garantie acordata de executant beneficiarului in contractual initial
De regula , perioada maxima de garantare este de 60 luni. In cazuri exceptionale aceasta garantie poate fi incheiata pentru perioade de pana la 15 ani cu respectarea anumitor conditii.


Garantia de restituire a avansului / Advance PayMent Bond

        Garanția de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) – garantează restituirea de către Contractant / Executant / Vanzator  a sumelor pe care Beneficiarul / Creditorul le-a platit sub forma de avans pentru prestarea serviciilor sau achizitionarea unor produse.
Conform HG 635 / 2011, acordarea avansurilor din fondurile publice se va face in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzatoare a avansului acordat. Garantia de returnare a avansului este solicitata pentru protejarea Autoritatii Contractante fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatiile in care Contractantul / Executantul / Vanzatorul nu isi executa obligatiile de justificare/utilizare a avansului acordat.

         Beneficiarul poate solicita despagubiri in Garantiei de restituire a avansului in cazul in care Contractantul / Executantul / Vanzatorul nu a finalizat executia / livrarea bunurilor / prestarea serviciilor  si nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului. Aceasta forma de garantare poate fi utilizata in contractele cu Autoritatile publice, in contractele de finantare din fonduri europene precum si in contractele comerciale.  De regula , perioada maxima de garantare este de 36 de luni.


Garantia de buna plata
        
        Prin garanția de buna plata, Contractantul și Garantul se obligă să garanteze faţă de Beneficiar, indeplinirea obligatiilor de plata la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, in limita sumei garantate, în stricta concordanta cu termenele de plata si conditiile stipulate in contract .

           Avantajele  Garantiei de buna plata sunt:
a) garantia oferita beneficiarului ca plata va fi efectuata conform conditiilor contractuale;
b) posibilitatea garantarii imprumuturilor bancare;
c) neafectarea capitalului de lucru ( nu constituiti depozite de cash colateral);
d) un plus de imagine oferit contractantului in raport cu beneficiarii.