Contact
Cine suntem
Cariera
Presa
Scrisori de garantie
Credite
Factoring
Scontare
Servicii Escrow
Definitii si Termeni Uzuali
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii & Cookie Policy
ANPC
___________
___________
___________
Platforma Sol
Intrebari Frecvente
Capidava Financial este o marca inregistrata
Capidava Financial - Scrisori de Garantie, Credite
Capidava Financial - Credite, Scrisori de Garantie Capidava Financial - Credite, Scrisori de Garantie
@ 2022 Capidava - Toate drepturile rezervate.
PRODUSE
DESPRE NOI
RESURSE
Cetatea de apărare a Afacerii tale
  | Luni - Vineri: 09.00 - 16.00
Politica de Confidentialitate

Introducere
Capidava Financial protejeaza intimitatea vizitatorilor acestui site web în concordanţă cu legile in vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Te rugăm să citeşti următorul material pentru a întelege modul în care sunt folosite datele tale personale.

Informaţiile pe care le obţinem despre tine
Datele tale personale sunt utilizate în vederea furnizării serviciilor financiare solicitate de tine. Datele tale personale nu vor fi stocate, după oferirea serviciului, în alt mod decât cel legal. Vom analiza informaţiile pe care ni le furnizezi pentru a stabili în ce măsură serviciile noastre corespund cerinţelor tale. Utilizăm un proces automat prin care putem afla dacă zona în care locuieşti se află în aria noastră de acoperire sau dacă îndeplineşti criteriile de eligibilitate pentru a putea beneficia de produsele şi serviciile noastre. Când introduci datele personale online , in unele situatii folosim tehnologia de codificare SSL în vederea protejării acestor informaţii.

Dezvăluire către terţele părţi
Datele tale personale pot fi dezvăluite agenţilor noştri sau companiilor din grupul nostru. Nu vom furniza datele tale personale altor părţi, cu excepţia solicitărilor legale. Totodată, putem realiza sau publica statistici despre utilizatorii acestui site web sau despre preferinţele lor. Aceste statistici nu vă dezvăluie identitatea, întrucât ele nu identifică utilizatori individuali.

Alte dispozitii
Acest website foloseşte Google Analytics şi alte unelte de măsurare pentru a putea analiza cum utilizatorii folosesc site-ul. Aceste unelte folosesc “cookie-uri”, fişiere text plasate pe computerul tău pentru a colecta informaţii standard de înregistrare şi informaţii privind activitatea utilizatorilor. Aceste informaţii sunt în totalitate anonime. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a culege date de pe hard disk-ul tău, adresa ta de email sau informaţii personale despre tine.

Informaţia generată de cookie în legătură cu modul în care foloseşti site-ul (inclusiv IP-ul tău) este transmisă catre Google. Această informaţie este folosită apoi pentru a evalua modul de folosire a site-ului de către utilizatori şi pentru a realiza rapoarte statistice legate de activitatea site-ului. Capidava Financial nu va folosi niciodată (şi nu va permite unei terţe părţi să folosească) aceste unelte de statistică pentru a localiza sau pentru a colecta informaţii identificabile referitoare la utilizatorii site-ului.

Google nu va asocia adresa ta IP cu niciun fel de alte date deţinute de Google. Nici detinatorul domeniului www.Capidava.com, nici Google nu vor asocia şi nu vor căuta să asocieze o adresă IP cu identitatea unui utilizator. Nu vom asocia nicio informaţie culeasă de pe acest site cu nicio informaţie identificabilă din alta sursă, decât dacă tu furnizezi explicit această informaţie.

Îţi poţi programa browser-ul de internet pentru a te înştiinţa când primeşti un cookie sau pentru a preveni să fie trimise cookie-uri. Ia în considerare, totuşi, că neacceptând cookie-uri, poţi limita fucţionalitatea pe care ţi-o punem la dispoziţie atunci când vizitezi site-ul nostru.

Acest site foloseşte de asemenea serviciul analitic de internet ClickTale. ClickTale poate înregistra click-uri şi mişcări de mouse, activitate de rulare, la fel şi orice text introdus pe site. ClickTale nu colectează informaţii personale identificabile pe care tu nu le introduci voluntar pe site şi nu urmăreşte obiceiurile tale de navigare pe site-uri care nu folosesc serviciile ClickTale. Poţi alege să dezactivezi ClickTale dacă doreşti, la www.clicktale.net/disable

Copii
Trebuie să ai 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web.

Confidenţialitatea informaţiilor personale ale utilizatorilor
Dacă doreşti să afli ce informaţii deţinem despre tine în baza noastră de date, dacă doreşti să accesezi datele respective sau dacă vrei să faci o plângere în concordanţă cu materialul furnizat anterior cu privire la protecţia datelor, te rugăm să ne contactezi. Pentru a ne contacta foloseste sectiunea Contact.


Nota de informare privind prelucraea datelor cu caracter personal 
Stimate Client,
Utilizatorul marcii Capidava Financial este Capidava Financial Broker Services, cu sediul social in , Bucuresti, Sector 1, Piata Presei Libere Nr.01, Corp Central - D1, Et.6, C9,  inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13937/2022, avand CUI 46507509, in calitate de “Operator”, potrivit prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulament”), va oferim mai jos informatiile suplimentare cu privire la prelucrarea unor date furnizate de dvs., entitate cu personalitate juridica, cu ocazia solicitarii unui serviciu de finantare oferit de subscrisa si a incheierii contractului.
 
Categorii de Persoane Vizate:
Prelucram datele urmatoarelor categorii de persoane aflate in legatura cu dvs.:
(i) reprezentanti legali/conventionali; (ii) administratori/ directori generali/directori executivi; (iii) persoane de contact; (iv) asociati /actionari directi / indirecti; (v) beneficiari reali ai tranzactiei dintre Operator si Client (in sensul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finantarii terorismului – “Legea 656”); (vi) creditori; (vii) debitori.
 
Categorii de date cu caracter personal:
Pentru beneficiarii reali: (i) nume, prenume, pseudonimul, data, locul si tara nasterii, cetatenia, nationalitatea, adresa de domiciliu si de resedinta; (ii) CNP sau NIF, dupa caz, seria si numar CI/BI/pasaport; (iii) date de contact (adresa de corespondenta, telefon fix/mobil, fax, e-mail); (iv) ocupatia, locul de munca actual/angajator, functia; (v) expunerea politica, functia publica importanta detinuta si tara de rezidenta fiscala (vi) datele privind sanctiuni internationale potrivit listelor publicate de institutiile/autoritatile la nivel european si international, daca este cazul

Pentru asociati /actionari directi / indirecti: (i) nume, prenume, data, locul si tara nasterii, cetatenia, nationalitatea, adresa de domiciliu si de resedinta; (ii) CNP sau NIF, dupa caz, seria si numar CI/BI/pasaport, alte date din actul de identitate; (iii) date de contact (adresa de corespondenta, telefon fix/mobil, fax, e-mail); (iv) expunerea politica, functia publica importanta detinuta si tara de rezidenta fiscala; (v) participatiile la capitalul social al entitatilor din grupul de societati din  care face parte; (vi)  datele privind sanctiuni internationale potrivit listelor publicate de institutiile/autoritatile la nivel european si international, daca este cazul; (vii) date privind litigiile in care este implicat si date furnizate de Centrala Riscului de Credit; (viii) semnatura.

Pentru reprezentanti legali/conventionali/ administratori/ directori generali/directori executivi/persoane de contact: (i) nume, prenume, data, locul si tara nasterii, cetatenia, nationalitatea, adresa de domiciliu si de resedinta; (ii) CNP sau NIF, dupa caz, seria si numar CI/BI/pasaport; (iii) date de contact (adresa de corespondenta, telefon fix/mobil, fax, e-mail); (iv) expunerea politica, functia publica importanta detinuta si tara de rezidenta fiscala; (v) datele privind sanctiuni internationale potrivit listelor publicate de institutiile/autoritatile la nivel european si international, daca este cazul; (vi) semnatura.

Pentru creditori/debitori ai Clientului: (i) nume si prenume.
Datele mentionate intra sub incidenta obligatiei Operatorului de a pastra secretul profesional in relatie cu clientela (potrivit art. 9 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare). Pentru verificarea identitatii reprezentantului Clientului, desemnat sa semneze documentata contractuala, va solicitam si copia unui document de identitate, pentru a demonstra ca v-am legitimat in scopul indeplinirii obligatiilor legale privind cunoastrerea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, in scopuri fiscale si in alte scopuri prevazute de lege.
 
Scopul si temeiul juridic ale prelucrarii datelor:
a.    Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe indeplinirea unei obligatii legale (temei juridic) care ii revine Operatorului, pentru urmatoarele scopuri, dupa caz:
- realizarea analizelor de cunoastere a clientelei, de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte, potrivit Legii 656, normelor  de aplicare a acestei legi, Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicae  a sanctiunilor internatiomale, Regulamentului BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunior internationale de blocare a fondurilor, Regulamentului nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, Regulamentului 20/2009 privind institutiile finaciare nebancare, etc.;
- realizarea raportarilor in cadrul grupului de entitati din care face parte Operatorul („Grupul Getin”), pentru organizarea supravegherii pe baza consolidata si in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit Legii 93/2009, Legii 656;
- managementul aplicatiilor electronice, dezvoltarea modalitatilor de procesare a informatiilor in forma electronica (Regulamentul BNR 20/2009);
- alte obligatii legale prevazute in mod expres de legislatia aplicabila.

b. Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe consimtamantul dvs. (temei juridic), daca va  exprimati acest consimtamant la momentul completarii cererii de finantare si/sau a contractului de finantare, pentru urmatoarele scopuri:
- transmiterea de  comunicari comerciale privind  proceduri, promotii, oferte despre orice servicii, produse ale Operatorului/entitatilor din grup cu Operatorului/partenerilor acestora, la datele de contact furnizate (e-mail/ fax/posta/telefon/cont client disponibil on-line) in acest scop, in mod expres.
Retragerea consimtamantului privind transmiterea comunicarilor comerciale. Aveti dreptul sa va retrageti oricand consimtamantul privind utilizarea datelor de contact in scopul transmiterii de comunicari comerciale, in mod gratuit, atat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: info@idealeasing.ro, cat si prin alte modalitati mentionate de Operator odata cu comunicarile transmise, precum si prin accesarea link-ului dedicat exercitarii dreptului de retragere a acestui consimtamant, care va fi inclus in fiecare comunicare comerciala transmisa prin e-mail.
 
Obligatia de a furniza datele cu caracter personal:
Furnizarea datelor este necesara intrucat, in lipsa acestora nu ne putem indeplini obligatiile legale (de ex. cele privind cunoasterea clientilor sai, analiza de risc) si, in consecinta, nu putem realiza analiza necesara pentru incheierea unui contract de finantare cu dvs. Ulterior, este necasar ca aceste date sa fie pastrate si actualizate potrivit prevederilor legale din domeniul spalarii banilor si al contabilitatii.
 
Categorii de destinatari (persoane fizice sau juridice sau alte organisme carora le pot fi divulgate datele Persoanelor Vizate, pentru scopurile mentionate mai sus):
- institutii de credit si institutii financiare din cadrul Grupului, conform prevederilor Legii 656, care prevede posibilitatea de a comunica raportarea tranzactiilor suspecte catre institutii de credit si financiare din cadrul aceluiasi grup, inclusiv catre cei cu sediul in alte tari (cu respectarea conditiilor de confidentialitate prevazute de lege); transmiterea datelor catre aceste companii implica prelucrarea datelor dvs. de catre acestea, in scopuri de prevenire si combatere a spalarii banilor si a actelor de terorism;
- catre instante de judecata, parchete, organe de cercetare penala, executori judecatoresti, notari publici, in vederea indeplinii atributiilor legale de catre acestia;
- alte societati de servicii/persoane utilizate pentru administrarea relatiilor contractuale cu clientii, inclusiv in caz de neplata (de exemplu consultanti, contabili, auditori, avocati /cabinete de avocatura, evaluatori autorizati, cenzori, etc.)
- catre ONPCSB, autoritatilor fiscale, autoritatilor cu rol de supraveghere si control in domeniul financiar, altor entitati carora datele trebuie sa le fie transmise in vederea indeplinirii unei obligatii prevazute de lege, de un regulament sau de normele comunitare. 
Datele transmise catre destinatari vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit destinatar.
Destinatarii mentionati mai sus sunt entitati/persoane cu sedii in Romania si/sau in Uniunea Europeana.
 
Transferul datelor catre destinatari cu sediul in afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European:
Operatorul nu transmite date cu caracter personal in afara UE/SEE.
Orice eventual transfer catre destinatari cu sediul in afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European, va fi adus la cunostinta dvs. si va fi guvernat de prevederile Regulamentului, urmand sa se aplice garantiile prevazute de art. 44-49 din Regulament (de ex.:clauze contractuale standard adoptate de o autoritate competenta, reguli corporatiste obligatorii, coduri de conduita, decizie a unei autoritati competente privind caracterul adecvat al nivelului de protectie din statul tert, etc.).
 
Perioada de stocare a datelor personale:
Datele sunt pastrate pe intreaga durata  a contractului de finantare dar si dupa incetarea acestuia, pentru o perioada de 10 (zece) ani, avand in vedere prevederile legislatiei din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, finatarii terorismului si punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si din domeniul contabilitatii.
In situatia in care cererea de finantare nu a fost aprobata, datele vor fi pastrate 3 (trei) ani, in vederea conservarii dreptului la aparare al Operatorului.
 
Drepturile Persoanelor Vizate in legatura cu datele personale:
- Dreptul de acces la date: dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu datele Persoanei Vizate cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile aferente, potrivit legii;
- Dreptul la rectificare: dreptul Persoanei Vizate de a obtine de la Operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv  incomplete;
- Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in situatiile expres prevazute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR); datele pot fi sterse daca se aplica vreunul dintre urmatoarele cazuri:
(i) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor care o privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iii) datele au fost prelucrate ilegal; (iv) datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului; (v) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si/sau  in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor: dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii, in urmatoarele conditii: 
(i) daca Persoana Vizata contesta exactitatea datelor cu character personal care sunt in posesia Operatorului (restrictionarea va avea efect pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor respective); (ii) daca prelucrarea este ilegala darPersoana Vizata nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii acestora; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii acestora, dar Persoana Vizata ni le solicita pentru valorificarea unui drept in instanta; (iv) daca Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor,  restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile  Operatorului prevaleaza asupra drepturilor Persoanei Vizate.
- Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul Persoanei Vizate de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat, pe care le prelucram pentru executarea contractului financiar si pe care le conservam intr-un format electronic; aveti dreptul de a primi aceste date intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit in mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de Persoana Vizata, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, in urma solicitariiPersoanei Vizate, le putem transmite noi catre prestatorul de servicii indicat de Persoana Vizata, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
- Dreptul de opozitie: dreptul Persoanei Vizate de a va opune in orice moment prelucrarii datelor personale, din motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate; Operatorul nu va mai prelucra datele Persoanei Vizate, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Persoanei Vizate sau ca scopul prelucrarii este valorificarea unui drept in instanta.
 
Plangeri/solicitari in legatura cu prelucrarea datelor personale:
In vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate, Persoana Vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la urmatoarea adresa de e-mail: contact@capidava.com sau la sediul Operatorului.
Vom raspunde acestor solicitari fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in cel mult o luna de la primirea cererii.  In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni. In acest caz, vom informa Persoana Vizata cu privire la o astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii. Ne rezervam dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform Regulamentului.
In cazul in care comunicam decizia de a nu lua masuri in legatura cu cererea Persoanei Vizate sau daca raspunsul nostru nu este satisfacator, Persoana Vizata are dreptul de a depune o plangere:
- fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.),  cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;
- fie la instanta competenta.


Ultimul update : 08 Septembrie 2022